สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah ผู้ดูแลระบบAdmin
นายกสมาคม
ภญ.ดร.เกศแก้ว เจ๊ะโส้
เกี่ยวกับสมาคมฯ
ประวัติความเป็นมาฯประวัติความเป็นมาฯ
กฏระเบียบข้อบังคับฯกฏระเบียบข้อบังคับฯ
คณะกรรมการฯคณะกรรมการฯ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์ข่าว! ประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมฯประมวลภาพกิจกรรมฯ
ทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯ
เอกสารฯ ดาวน์โหลดเอกสารฯ ดาวน์โหลด
กระดานข่าวกระดานข่าว
นานาสาระน่ารู้
มุมเพื่อสุขภาพมุมสุขภาพ
สมาชิกทั่วไป
สมัคร! สมาชิกสมัคร! สมาชิก
Login เข้าสู่ระบบLogin เข้าสู่ระบบ
ผู้สนับสนุน
สถานีวิทยุกระจายเสียง สนง. อิสลามประจำจังหวัดกระบี่ FM 88.25 MHz ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
พระคุณครู
เฟสบุค
11 12 56
วันสตรี
Web links
ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
สนง. คณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.กระบี่
สาธารณสุข กระบี่
ระบบลงทะเบียนผู้ไปฮัจญ์
กรมประชาสัมพันธ์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
นสพ. อินซานโพสต์ออนไลน์
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
สำราญเรสิเด็นซ์
หน้าหลักหน้าหลัก กระดานข่าว
แผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว
สมัคร! สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ กระดานข่าวทั้งหมด
Webmaster: เพื่อป้องกันการ Post ข้อความขยะ หรือ spam ก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ
สมัคร! สมาชิก และ login เข้าสู่ระบบ ก่อนการเข้าใช้งาน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง... ในสังคม

webmaster
16 พ.ย. 2556 16:46:13 น.
สังคมปัจจุบันมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ดังนั้นเมื่อมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นนั่นเองทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างนั่นเองที่เป็นฉนวนทำให้เกิดความแตกแยก และปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนั้นผู้ดูแลระบบใคร่ขอความร่วมมือกับผู้ที่ "โพสต์ข้อความ" ลงในกระดานข่าวที่เป็นสาธารณะแห่งนี้ งดใช้ ถ้อยคำ หรือ บทความ ที่พาดพิงอ้างอิงถึงบุคคลอื่นอันทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น ลงในกระดานข่าว ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาว่า บวก หรือ ลบ
แสดงความคิดเห็น
สมาชิก login เข้าสู่ระบบ สมัคร! สมาชิก
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาฯ กฏระเบียบข้อบังคับฯ คณะกรรมการฯ ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมฯ เอกสารฯ ดาวน์โหลด กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah
Copyright akm.ick.or.th All rights reserved. Developed by Mr.Boonkerd Jitmun Tel: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์