สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah ผู้ดูแลระบบAdmin
นายกสมาคม
ภญ.ดร.เกศแก้ว เจ๊ะโส้
เกี่ยวกับสมาคมฯ
ประวัติความเป็นมาฯประวัติความเป็นมาฯ
กฏระเบียบข้อบังคับฯกฏระเบียบข้อบังคับฯ
คณะกรรมการฯคณะกรรมการฯ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์ข่าว! ประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมฯประมวลภาพกิจกรรมฯ
ทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯ
เอกสารฯ ดาวน์โหลดเอกสารฯ ดาวน์โหลด
กระดานข่าวกระดานข่าว
นานาสาระน่ารู้
มุมเพื่อสุขภาพมุมสุขภาพ
สมาชิกทั่วไป
สมัคร! สมาชิกสมัคร! สมาชิก
Login เข้าสู่ระบบLogin เข้าสู่ระบบ
ผู้สนับสนุน
11 12 56
พระคุณครู
เฟสบุค
วันสตรี
สถานีวิทยุกระจายเสียง สนง. อิสลามประจำจังหวัดกระบี่ FM 88.25 MHz ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
Web links
กรมประชาสัมพันธ์
ระบบลงทะเบียนผู้ไปฮัจญ์
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.กระบี่
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สนง. คณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สาธารณสุข กระบี่
สำราญเรสิเด็นซ์
นสพ. อินซานโพสต์ออนไลน์
ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
หน้าหลักหน้าหลัก กระดานข่าว
แผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว
สมัคร! สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ กระดานข่าวทั้งหมด
Webmaster: เพื่อป้องกันการ Post ข้อความขยะ หรือ spam ก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ
สมัคร! สมาชิก และ login เข้าสู่ระบบ ก่อนการเข้าใช้งาน
ร่วมส่งประกวดคำขวัญงานเมาว์ลิด 33

webmaster
13 พ.ย. 2556 11:54:54 น.
ด้วยคณะกรรรมการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๓ ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสดามูฮัมหมัด ซล. และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรรมการจัดงาน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดคำขวัญ งานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ครั้งที่ ๓๓ รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศที่ส่งมานี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซด์ www.ick.or.th
แสดงความคิดเห็น
สมาชิก login เข้าสู่ระบบ สมัคร! สมาชิก
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาฯ กฏระเบียบข้อบังคับฯ คณะกรรมการฯ ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมฯ เอกสารฯ ดาวน์โหลด กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah
Copyright akm.ick.or.th All rights reserved. Developed by Mr.Boonkerd Jitmun Tel: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์