สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah ผู้ดูแลระบบAdmin
นายกสมาคม
ภญ.ดร.เกศแก้ว เจ๊ะโส้
เกี่ยวกับสมาคมฯ
ประวัติความเป็นมาฯประวัติความเป็นมาฯ
กฏระเบียบข้อบังคับฯกฏระเบียบข้อบังคับฯ
คณะกรรมการฯคณะกรรมการฯ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์ข่าว! ประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมฯประมวลภาพกิจกรรมฯ
ทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯ
เอกสารฯ ดาวน์โหลดเอกสารฯ ดาวน์โหลด
กระดานข่าวกระดานข่าว
นานาสาระน่ารู้
มุมเพื่อสุขภาพมุมสุขภาพ
สมาชิกทั่วไป
สมัคร! สมาชิกสมัคร! สมาชิก
Login เข้าสู่ระบบLogin เข้าสู่ระบบ
ผู้สนับสนุน
สถานีวิทยุกระจายเสียง สนง. อิสลามประจำจังหวัดกระบี่ FM 88.25 MHz ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
11 12 56
เฟสบุค
พระคุณครู
วันสตรี
Web links
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สาธารณสุข กระบี่
สำราญเรสิเด็นซ์
ระบบลงทะเบียนผู้ไปฮัจญ์
นสพ. อินซานโพสต์ออนไลน์
กรมประชาสัมพันธ์
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.กระบี่
ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
หน้าหลักหน้าหลัก กระดานข่าว
แผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว
สมัคร! สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ กระดานข่าวทั้งหมด
Webmaster: เพื่อป้องกันการ Post ข้อความขยะ หรือ spam ก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ
สมัคร! สมาชิก และ login เข้าสู่ระบบ ก่อนการเข้าใช้งาน
สมัครสมาชิกและร่วมตรวจสุขภาพ

Dr.Roogia
13 พ.ย. 2556 17:24:25 น.
     ด้วยสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่  ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาหัวนอน จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ อาหารปลอดภัย อาหารฮาลาล ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตรวจวัดความดันโลหิต และภาวะเบาหวาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาหัวนอน 
ความคิดเห็น
fCI   13 พ.ย. 2556 18:57:47 น.
จะรอตรวจสุขภาพครับคุณหมอ
Dr.Roogia   23 พ.ย. 2556 11:28:28 น.
ด้วยความยินดี และอย่าลืมเชิญชวนพี่น้องมาด้วยนะคะ
แสดงความคิดเห็น
สมาชิก login เข้าสู่ระบบ สมัคร! สมาชิก
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาฯ กฏระเบียบข้อบังคับฯ คณะกรรมการฯ ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมฯ เอกสารฯ ดาวน์โหลด กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah
Copyright akm.ick.or.th All rights reserved. Developed by Mr.Boonkerd Jitmun Tel: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์