สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah ผู้ดูแลระบบAdmin
นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
นางสาลินี เกกินะ
เกี่ยวกับสมาคมฯ
ประวัติความเป็นมาฯประวัติความเป็นมาฯ
กฏระเบียบข้อบังคับฯกฏระเบียบข้อบังคับฯ
คณะกรรมการฯคณะกรรมการฯ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์ข่าว! ประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมฯประมวลภาพกิจกรรมฯ
ทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯ
เอกสารฯ ดาวน์โหลดเอกสารฯ ดาวน์โหลด
กระดานข่าวกระดานข่าว
นานาสาระน่ารู้
มุมเพื่อสุขภาพมุมสุขภาพ
สมาชิกทั่วไป
สมัคร! สมาชิกสมัคร! สมาชิก
Login เข้าสู่ระบบLogin เข้าสู่ระบบ
ผู้สนับสนุน
วันสตรี
11 12 56
เฟซบุุค
พระคุณครู
Web links
สนง. คณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
หน้าหลักหน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมฯ
แผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ประมวลภาพกิจกรรมฯ แสดงทั้งหมด
สมาคมสตรีมุสลิมกระบี่กับภาระกิจ ณ มัสยิดนาหัวนอน
สมาคมสตรีมุสลิมกระบี่กับภาระกิจ ณ มัสยิดนาหัวนอน
วันที่ 25 พย 2556 ที่มัสยิดบ้านนาหัวนอน สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมงาน วันมะหญิงปะชาย(ฟรัดดูอัย์ผู้สูงอายุ) ภายในงานสมาคมฯ ได้มีกิจกรรมร่วมคือการนำคณะกรรมการสมาคมฯออกหน่วยแพทย์เลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด วัดความดัน และให้คำแนะนำให้การปรึกษาด้านสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลไสไทย โรงพยาบาลจริย ธรรมรวมแพทย์กระบี่ ให้กับผู้มาร่วมงาน นอกจากนั้นยังรับสมัครสมาชิกและจำหน่ายเข็มที่ระลึกด้วย ขอบคุณคณะกรรมการ/ สมาชิกสมาคม/ รพ. จริยธรรมรวมแพทย์/ รพสต. ไสไทย/ ชมรมนักธุรกิจไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่/ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และ มัสยิดบ้านนาหัวนอน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้
เปิด: 1453 ครั้ง วันที่: 25 พ.ย. 2556  โดย: ผู้ดูแลระบบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงลบ
แสดงทั้งหมด
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาฯ กฏระเบียบข้อบังคับฯ คณะกรรมการฯ ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมฯ เอกสารฯ ดาวน์โหลด กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah
Copyright akm.ick.or.th All rights reserved. Developed by Mr.Boonkerd Jitmun Tel: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์